Tag: Zorgaanbieder

NPCF: zomerstop thuishulp geen probleem

Patiëntenfederatie NPCF ervaart het schrappen van huishoudelijke hulp in de zomervakantieperiode, wat in sommige gemeenten gebeurt, niet als een probleem. Wel is “essentieel dat er meer duidelijkheid ontstaat over de randvoorden en de wijze van communiceren”. Dit stelt de NPCF in een reactie op de zogenaamde ‘zomerstop’ op huishoudelijke hulp.