Tag: Zorgaanbieder

Vast tarief voor ketenzorg huisartsen

Er komt per 2018 een maximumtarief dat huisartsen mogen vragen voor multidisciplinaire zorg die zij leveren rond diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Dat heeft demissionair VWS-minister Edith Schippers besloten, die de Nederlandse Zorgautoriteit nu de opdracht heeft gegeven deze tarieven te bepalen.

Rechter zet patiënt in de kou

Patiëntenfederatie Nederland is verbaasd en onaangenaam getroffen door een arrest van het Gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt of niet. Het Hof noemt dat ‘de eigen verantwoordelijkheid’ van de verzekerde. En alleen van de verzekerde.