Tag: Zorgaanbieder

OESO maakt zich zorgen over Nederlands zorgstelsel

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestaat uit 34 landen die gezamenlijk sociaal en economisch beleid onderzoeken, bediscussiëren en coördineren. Onlangs publiceerde ze een boek over de vraag hoe deelnemende landen balanceren tussen kosten en kwaliteit van de zorg. De auteurs van het hoofdstuk over Nederland leggen de vinger op de zere plek.