‘Tienduizenden jonggehandicapten tussen wal en schip’

Aantal zonder werk én zonder uitkering neemt toe.
Sinds gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor jonggehandicapten, zijn tienduizenden van hen thuis komen te zitten zonder werk of uitkering. Jeugdzorg Nederland schat dat het inmiddels om mogelijk 30 duizend jongeren gaat, drie keer meer dan de officiële raming van de overheid. Deze jongeren staan niet op de radar van de overheid, terwijl hun gemeente hen aan werk zou moeten helpen.

Het betreft jongeren die sinds 2015 niet meer in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering, de uitkering voor jonggehandicapten. Die uitkering wordt alleen nog toegekend aan mensen die van jongs af aan volledig, voor altijd gehandicapt zijn. In 2014, het laatste jaar dat de Wajong nog werd toegekend aan alle jonggehandicapten, kregen volgens uitkeringsinstantie UWV 17 duizend mensen zo’n uitkering. Sindsdien geeft het UWV jaarlijks nog maar 4.000 uitkeringen aan volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten.

De jonggehandicapten die geen Wajong-uitkering krijgen, kunnen zich bij hun gemeente melden voor werk en eventueel een uitkering. Zij kunnen zich ook bij het UWV inschrijven in het zogenoemde doelgroepregister voor aangepast werk. Een snel groeiend leger jonggehandicapten valt echter tussen wal en schip, zonder werk, dagbesteding of uitkering. ‘Het aandeel jongeren zonder werk én zonder uitkering is fors toegenomen’, constateert het Toezicht Sociaal Domein.

Lees hier het volledige artikel.