Uitspraken over regeling compensatie eigen risico

De rechter heeft inmiddels een aantal veelbelovende uitspraken gedaan over beslissingen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in individuele gevallen heeft genomen.

De uitspraken van de rechter zijn veelbelovend. De genomen moeite door velen van u wordt beloond! Binnenkort berichten we u op onze website nader over deze uitspraken.

Hoger beroep mogelijk
Het kan echter zijn dat u een uitspraak van de rechter heeft gekregen waar u het niet eens bent. U kunt er dan voor kiezen om – binnen een termijn van twee weken – hoger beroep aan te tekenen bij het gerechtshof.

Laat u voorafgaand informeren over de griffiekosten voor het hoger beroep. De mogelijkheid om in hoger beroep te gaan is er ook voor het CAK.
Het CAK dient in dat geval een inhoudelijk gemotiveerd hoger beroepschrift in bij de Centrale Raad van Beroep. De CRvB stuurt u dit hoger beroepschrift toe en u krijgt – binnen een termijn van vier weken – de gelegenheid om eventueel een verweerschrift te schrijven. Het verweerschrift is uw reactie op de argumenten die het CAK voor het hoger beroep inbrengt.

Als u zelf hoger beroep aantekent schrijft u het hoger beroepschrift waarmee u motiveert waarom u hoger beroep aantekent. Dit stuurt u naar de CRvB. De CRvB verstrekt uw beroepschrift aan het CAK en het CAK krijgt de gelegenheid om een verweerschrift te schrijven op grond van uw argumentatie.

Professionele rechtshulp
U bent niet verplicht om professionele rechtshulp in te schakelen, maar deze expertise vergroot wel de kans op een gunstige uitspraak. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?  Informeer naar de mogelijkheden voor juridische ondersteuning.

Informeert u ons over uw proces!
U kunt dit doen via de Reumalijn.
De Reumalijn is op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 – 14.00 uur via T 0900 20 30 300 of per email info@reumalijn.nl

Meer informatie
Meer informatie over juridische hulp treft u op de website www.juridischloket.nl.

Meer informatie over het hoger beroep treft u op de websites www.postbus51.nl en www.rechtspraak.nl.

Januari 2010
Bron: jurist