Vermijd maar eens een omzetplafond

De NZa wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid om plafondafspraken te vermijden in de zorg. Maar hoe dan?

„Wil je graag naar een bepaald ziekenhuis? Check of je verzekeraar met dat ziekenhuis een omzetplafond heeft afgesproken. En welke afspraken dat precies zijn.”

In haar kwartaalverslag wees de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Nederlanders deze week op hun eigen verantwoordelijkheid om bij het kiezen van hun polis omzetplafonds te vermijden. In juni ontstond ophef nadat verzekeraar VGZ zevenhonderd huisartsen vroeg om patiënten niet meer naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid te sturen.
De reden: de budgetafspraken tussen de verzekeraar en het ziekenhuis dreigden overschreden te worden. Nog nooit trachtte een grote verzekeraar al halverwege het jaar patiëntenstromen bij te sturen.

De website Zorgkiezer, die contractonderhandelingen volgt, signaleerde in december al dat omzetplafonds steeds vaker voorkomen. Voor patiënten kan dat betekenen dat zij niet meer in een ziekenhuis terechtkunnen tot volgend jaar, omdat hun verzekeraar onvoldoende zorg heeft ingekocht. Zo konden verzekerden van Zilveren Kruis vorig jaar sinds oktober niet meer terecht bij het Medisch Spectrum Twente en vroeg het Zuyderland Ziekenhuis VGZ-polishouders in november om uit te wijken.

Ook ggz-instellingen, revalidatiecentra, zelfstandige klinieken en de wijkverpleging hebben omzetplafonds. Die gelden niet bij spoedeisende zorg of als een patiënt al in behandeling is.
Het ziet er niet naar uit dat de plafonds snel verdwijnen. Sterker nog: de onderhandelingen zullen juist steviger worden, vanwege het hoofdlijnenakkoord. Vorige zomer spraken kabinet, verzekeraars en ziekenhuizen af dat de uitgaven van ziekenhuizen vanaf 2022 niet meer mogen groeien.

Lees hier het volledige artikel.