Website helpt om te praten over zelfbeschadiging

Naar schatting heeft 15% van de jongeren zichzelf ooit beschadigd. Praten over zelfbeschadiging is een taboe, zowel voor jongeren met als zonder beperking die zichzelf beschadigen en hun directe omgeving.

Wat moet je zeggen, waarom doet iemand het, is het gevaarlijk? De nieuwe website Sameninmijnschoenen.nl geeft hierover informatie en adviezen.

Aanleiding om de website Sameninmijnschoenen.nl te ontwikkelen is dat uit de praktijk bekend is dat jongeren die zichzelf beschadigen eenzaam en verdrietig kunnen zijn, en zich schamen voor hun gedrag. Jongeren durven vaak niet over hun zelfbeschadiging te praten, omdat ze bang zijn dat ze niet begrepen worden en dat er direct ingegrepen wordt.

Angst
Naasten en professionals hebben moeite om het gesprek aan te gaan, omdat ze bang zijn dat dit zelfbeschadiging kan aanwakkeren en weten niet hoe ze vervolgens moeten handelen. Het resultaat daarvan is dat professionals uit angst voor negatieve effecten niets doen, waardoor jongeren het risico lopen dat hun problemen erger worden.

Lees hier het volledige artikel.