De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een Meldpunt Gehandicaptenzorg geopend.

Het meldpunt is bedoeld voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij kunnen telefonisch of via internet een signaal afgeven over de zorgverlening in de gehandicaptenzorg. Het meldpunt geeft ook informatie over patiëntenrechten en klachtrecht.

De meldingen die binnenkomen worden gebruikt bij het toezicht op de instellingen. De inspectie behandelt geen klachten en bemiddelt niet in individuele behandelsituaties. Het Meldpunt Gehandicaptenzorg is een proef die loopt van 1 september tot 1 december 2010.

Vroege opsporing
Door het registeren van signalen kan de inspectie structurele problemen en tekortkomingen in de gehandicaptenzorg eerder opsporen. Als er een ernstig feit wordt gemeld, dan kan de inspectie besluiten onderzoek te (laten) doen. De inspectie stelt alleen nader onderzoek in als er sprake is van structurele tekortkomingen in de zorg, een calamiteit met ernstig letsel, of seksueel misbruik. In andere gevallen wordt de beller doorverwezen naar bijvoorbeeld de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Met deze nieuwe werkwijze wil de inspectie signalen van burgers nadrukkelijker betrekken bij het toezicht op de zorginstellingen.

Bereikbaarheid
Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 088-1205050 (lokaal tarief) of e-mail meldpuntgz@igz.nl. Ook via de website www.meldpuntgehandicaptenzorg.nl kan een melding gedaan worden.

Meer informatie
• Zoek gehandicaptenzorg
• Ga naar de doelgroepsite Gehandicaptenzorg voor jou
• Lees meer over patiëntenrechten en klachten

Datum: 3 september 2010
Bron: IGZ (bewerking kiesBeter.nl)