Doelgroepgerichte voorlichting effectiever in preventie huidkanker

Voorkom dat de huid verbrandt. Dat is het belangrijkste advies om huidkanker te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun gedrag hierop aanpassen, is gerichte voorlichting nodig. Bijvoorbeeld op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, of voor bepaalde groepen mensen.

Door deze voorlichting meerdere jaren te herhalen gaan mensen veiliger om met de zon. Zo kan huidkanker worden voorkomen. Dat adviseert het RIVM aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Voorkom dat de huid verbrandt
Bijna alle huidkanker komt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan ultraviolet-straling van de zon. Vooral een jarenlange blootstelling en verbranding van de huid zijn schadelijk. Daarom is veiliger omgaan met de zon een oplossing om de stijgende trend te keren.
De belangrijkste boodschap is: voorkom dat de huid verbrandt. Zeker bij jonge kinderen vergroot het verbranden van de huid de kans op huidkanker op latere leeftijd. Daarnaast moet de omgeving zo ingericht worden dat veilig zongedrag de voor de hand liggende keuze is. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende schaduwplekken.

Adviezen voor effectievere voorlichting
Als mensen zich bewust worden van hun gedrag, dan kunnen ze dit veranderen. Daarom adviseert het RIVM voorlichting te geven via verschillende media, op verschillende plaatsen en voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, zoals bij zwembaden of op het sportveld. Verschillende doelgroepen zijn (ouders van) jonge kinderen, buitensporters en hun publiek, en mensen die buiten werken.

Lees hier het volledige artikel.