Een goed voedingspatroon van groot belang bij vitaal ouder worden

Het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) geeft gemeenten, organisaties in het sociaal domein en in de zorg handvatten om een breed en samenhangend beleid te voeren rondom gezonde voeding. Zodat alle professionals in het sociaal domein en zorgdomein aandacht hebben voor een gezond voedingspatroon en specifiek het voorkomen en verminderen van ondervoeding bij ouderen.

Ondervoeding is in Nederland een onderschat probleem met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren en een grotere kans op valincidenten door verlies van spiermassa en spierkracht. Een op de vijf van de thuiswonende 75-plussers is ondervoed. Onder ouderen die thuiszorg ontvangen is dit zelfs 30% tot 40%.

Ook stijgt het aantal ouderen met ondervoeding door de dubbele vergrijzing: men wordt gemiddeld ouder en het totaal aantal ouderen neemt toe. Een integrale aanpak van ondervoeding bij ouderen zal de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. Zodat zij fit ouder kunnen worden en zo lang mogelijk
kunnen blijven doen wat hen blij maakt. Zo stimuleren we zelfredzaamheid en behoud van eigen regie.

Lees hier het volledige artikel (PDF downloaden)