Hulpmiddel nodig? Bij Welzorg moet je maanden wachten!

Veel mensen met een handicap ervaren al maanden problemen met de dienstverlening van Welzorg. Het bedrijf levert hulpmiddelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en heeft daartoe contracten afgesloten met gemeenten. 100.000 consumenten zijn afhankelijk van Welzorg. Ze moeten bijvoorbeeld maanden wachten op het aanpassen van een rolstoel die men dagelijks nodig heeft en waar men afhankelijk van is.
Welzorg heeft contracten met 33% van de gemeenten in Nederland om inwoners te voorzien van hulpmiddelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Welzorg levert de hulpmiddelen en doet het onderhoud.

‘U komt niet in ons systeem voor’
Dat die dienstverlening niet vlekkeloos verloopt ervaart ook Gea van de Haar, gebonden aan een rolstoel als gevolg van een dwarslaesie. Sinds vorig jaar september is ze al bezig met  Welzorg. Gea heeft een rolstoel nodig. Daarvoor moet twee keer een ‘passing’ worden gedaan. Daarbij wordt gekeken of de rolstoel goed is en past. Toen Gea belde met de vraag wanneer haar rolstoel werd geleverd bleek ze niet in het systeem voor te komen. ‘Het is verschrikkelijk en schandalig! De firma Welzorg begrijpt niet waar ze mee bezig is.’

Gea wordt ingepland voor een derde passing. Vóór de afspraak wordt ze afgebeld door de monteur die zegt dat hij niet langs hoeft te komen, omdat hij alle informatie voor de rolstoel al heeft. ‘De communicatie onderling bij Welzorg is schandalig slecht.’ Op de website van Welzorg dient ze een klacht in, maar daar heeft ze niks meer op gehoord. De slogan ‘Welzorg brengt u verder’ wordt niet nagekomen.

Lees hier het volledige artikel.