Jaarcijfers huisartsenposten 2020 en 2021: grootschalige veranderingen tijdens coronapandemie

Door de coronapandemie waren 2020 en 2021 bijzondere jaren, ook voor de huisartsenposten. Voor het eerst sinds 2014 nam het zorggebruik via de huisartsenpost af. Ook de wijze waarop de zorg via de huisartsenpost werd geboden veranderde: meer patiënten werden telefonisch geholpen.

Dit bleek uit de gegevens van Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn over 2020 en 2021.

Bij gezondheidsproblemen waarmee iemand niet kan wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is op de volgende werkdag, kan deze persoon ‘s avond, ‘s nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost (HAP). Dit jaar rapporteren we over de HAP-zorg in de jaren 2020 en 2021, de coronajaren, en vergelijken we deze met voorgaande jaren.

Zorggebruik via de huisartsenpost afgenomen
In 2020 en 2021 maakte respectievelijk 14,8% en 15,2% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Dit is lager dan in 2019, toen dit op 16,3% lag. Vooral baby’s, jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de huisartsenpost. In 2020 zagen we het aantal jonge kinderen dat bij de HAP kwam sterk afnemen, waarna het in 2021 weer op het niveau kwam van voor de pandemie. Voor ouderen vanaf 85 jaar is er een dalende trend te zien in het gebruik van de huisartsenpost, die ook tijdens de coronajaren aanhield.

Lees hier het volledige artikel.