KNMP, NVZA en NFU doen onderzoek naar geneesmiddelverspilling

De KNMP, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doen onderzoek naar geneesmiddelverspilling in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ).

Apothekers kunnen in een vragenlijst verbeterinitiatieven aangeven voor het tegengaan van geneesmiddelverspilling. Denk bijvoorbeeld aan pilots, interventies en logistieke optimalisaties. Dit draagt bij aan het onderzoek om mogelijke oorzaken van geneesmiddelverspilling te identificeren en suggesties voor verbeteringen in kaart te brengen.

Voor dit project is geneesmiddelverspilling gemeten in twaalf ziekenhuizen (uiteenlopende afdelingen), twaalf instellingen en elf openbare apotheken. Daarnaast is het distributieproces op deze locaties in kaart gebracht.

Lees hier het volledige artikel.