Kwaliteit van medische verslaglegging in justitiële inrichtingen is op meerdere aspecten verbeterd

Tussen 2015 en 2022 is de kwaliteit van registratie van de huisartsenzorg binnen justitiële inrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) op meerdere aspecten verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Adequate dossiervoering in het EPD is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor gedetineerden omdat zij een hoge zorgbehoefte hebben en vaak maar kort in detentie verblijven.

De verbeteringen in registratiekwaliteit zorgen er ook voor dat de zorggegevens beter kunnen worden ingezet voor kwaliteitsrapportages of (wetenschappelijk) onderzoek naar de kwaliteit van zorgverlening binnen justitiële inrichtingen. Het is wel van belang om aandacht te blijven houden voor registratiekwaliteit en ook verdere verbeteringen door te voeren.

Betere registratie persoonsgegevens en diagnosecodes, maar registreren van reden voorschrijven medicatie heeft aandacht nodig
De registratiekwaliteit in 2022 is ten opzichte van 2015 in meerder opzichten verbeterd. Zo werden leeftijd en geslacht in 2015 voor 93% van de gedetineerden geregistreerd, terwijl dit in 2022 voor iedereen (100%) die door DJI werd ingesloten gebeurde. Daarnaast werd er veel vaker vastgelegd welke handelingen werden verricht door een zorgverlener, zoals consultaties, visites of bloedafnames.

Lees hier het volledige artikel.