Minder mensen kregen een geneesmiddel voorgeschreven in 2020

In 2020 kregen minder patiënten een geneesmiddel voorgeschreven van de huisarts, vooral kinderen en jongeren. Van alle geneesmiddelen is het voorschrijven van antibiotica het sterkst gedaald.

Dit blijkt uit gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De daling is waarschijnlijk (grotendeels) het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor ook de verspreiding van andere ziekteverwekkers geremd werd én minder mensen bij de huisarts kwamen.

Twee derde (66%) van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2020 een geneesmiddel voorgeschreven. In 2019 was dit nog bijna 70%. Van de geneesmiddelen die al jaren het meest worden voorgeschreven, is de grootste afname te zien bij antibiotica, NSAID’s (pijnstillers) en neussprays- en druppels.

Lees hier het volledige artikel.