Aandacht voor reumaonderzoek op 50PlusBeurs

Het Reumafonds en reumaonderzoekers van de afdeling Reumatologie van het AMC staan gezamenlijk met een stand op de 50PlusBeurs. Dit evenement is van 15 tot en met 19 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Een groots evenement met informatie, entertainment en voordeel voor actieve plussers. Thema’s op de beurs zijn vakantie, mooi & fit, maatschappij,…

TNF-alfaremmers

Na een succesvolle lobby bij minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de vaste kamercommissie VWS is het besluit om TNF-alfaremmers over te hevelen naar het ziekenhuisbudget uiteindelijk ingetrokken. De minister bleek gevoelig voor de argumenten van het Reumafonds, de Reumapatiëntenbond en de Vereniging voor reumatologie. Tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer…

Zorgen om TNF-Alfa remmers

De Reumapatiëntenbond maakt zich grote zorgen over de plannen van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de toekomst van de TNF-alfaremmers, medicijnen voor u wellicht beter bekend als Enbrel, Humira en Remicade. Deze medicijnen remmen de ontstekingen in gewrichten zeer effectief, waardoor veel reumapatiënten niet rolstoelafhankelijk worden. De beschikbaarheid van deze TNF-alfaremmers worden door…

Eigen betalingen medicijnen van de baan

Per 1 januari 2011 zouden chronisch zieken worden geconfronteerd met nieuwe eigen betalingen voor medicijnen. Deze bezuinigingsmaatregel gaat niet door, heeft minister Klink zojuist bekend gemaakt. De bezuinigingsmaatregel betrof een herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Die zou ertoe leiden dat een grote groep chronisch zieken jaarlijks 200 euro extra aan eigen bijdragen zouden gaan betalen.…