Met één beperking naar meer loketten

Datum: 5 februari 2010 Mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking zijn voor ondersteuning en hulpmiddelen aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. Naarmate deze mensen ouder worden, zijn ze bovendien op meer regelingen aangewezen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het…

Lichte daling zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor…

Elektronisch Patiëntendossier

 Tevens toelichting op uitkomsten van e-panel enquête De laatste ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en handvatten om als belangenbehartiger anderen bij te kunnen staan: dat staat de bezoeker te wachten tijdens de openbare lezing op donderdag 18 februari 2010 in het Auditorium van Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55 in Arnhem. Academie Zorgbelang Gelderland nodigt iedereen…

Uitspraken over regeling compensatie eigen risico

De rechter heeft inmiddels een aantal veelbelovende uitspraken gedaan over beslissingen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in individuele gevallen heeft genomen. De uitspraken van de rechter zijn veelbelovend. De genomen moeite door velen van u wordt beloond! Binnenkort berichten we u op onze website nader over deze uitspraken. Hoger beroep mogelijk Het kan echter…

Meldactie ‘Vergoedingen en polisvoorwaarden Zorgverzekering’

Arnhem, 22 januari 2010 Zorgbelang Gelderland organiseert, in samenwerking met een aantal andere Zorgbelangorganisaties en de NPCF, een meldactie over ‘Vergoedingen en polisvoorwaarden Zorgverzekering’. De meldactie start op maandag 25 januari en loopt tot en met maandag 8 februari. Het gaat om een herhaling van de meldactie die begin 2008 is gehouden. Regelmatig komen klachten…