Tag: AWBZ.

Ongewild gevangen in de Wlz

Een deel van de mensen dat een Wlz-aanvraag doet, wil daar na het besluit van af omdat ze erop achteruitgaan vergeleken met de wijkverpleging en de Wmo. Een andere groep wil graag in de Wlz, maar heeft geen recht op toegang. Dat merken de indicatiestellers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) na één jaar indiceren…