Yoga helpt aanzienlijk bij artritis

Mensen die lijden aan artritis hebben vaak baat bij yoga als extra middel om de symptomen te verzachten. Het gaat meer specifiek om Hatha, dat is een yogavorm die op meerdere aandachtspunten werkt: houding, ademhaling, concentratie, relaxatie, meditatie.

Patiënten die last hebben van artritis aan de knie of van polyartritis (waarbij meerdere gewrichten zijn aangetast) werden getest door een onderzoeksteam aan de Universiteit John Hopkins in Baltimore.

Ze werden in twee groepen verdeeld. De ene groep nam gedurende twee maanden tweemaal per week deel aan sessies Hatha- yoga, de andere groep deed dat niet. Beide groepen kregen ondertussen hun gebruikelijke medische behandeling verder toegediend. Na deze acht weken volgde er een evaluatie van beide groepen en het bleek dat bij de groep die de yoga had gevolgd globaal gezien een ‘significante’ verbetering merkbaar was op het vlak van pijngradatie, energiepeil, fysieke functionaliteit, mentaal welzijn, of bij het uitvoeren van dagelijkse taken, zowel privé als professioneel.

Lees hier het volledige artikel.