Brief aan pensioenfondsbesturen

Op 12 november 2012 heeft de AFM de pensioenfondsbesturen die op 1 april 2013 een korting doorvoeren een brief gestuurd. In deze brief benadrukt de AFM dat alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners, gepensioneerden en werkgevers) uiterlijk op 1 maart 2013 een brief moeten krijgen.