Arts en patiënt samen voor goede zorg

Patiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Maatschappelijk gezien is doelmatigheid in de zorg van groot belang. Brede toepassing van gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering in en buiten de spreekkamer verhoogt zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van zorg.

Patient bereidt online afspraak voor

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn sommige medisch specialisten vóórdat de patiënt op het spreekuur komt al goed geïnformeerd over de aard van de klachten. De patiënt heeft op een beveiligde persoonlijke internetsite al een vragenlijst kunnen invullen voordat hij bij de medisch specialist op bezoek gaat.