Patiëntverhaal Nico over niertransplantatie

“Op een zondag in oktober ging om 2.00 uur ’s nachts mijn mobiel”.Na zijn jaarlijkse APK voor het lichaam ontdekte Nico (72) dat hij gezwellen in zijn nieren had. Hij kreeg de diagnose tubereuze sclerose en kwam vorig jaar in aanmerking voor een donornier. Vlak voor de transplantatie had hij een nierfunctie van nog maar…

Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023

Voorgenomen gedragsverandering versus daadwerkelijke aanpassing van het gedrag.Tabak duurder maken is een van de effectiefste maatregelen om rokers te laten stoppen met roken. De Nederlandse overheid heeft daarom de accijns op tabak twee keer flink verhoogd: op 1 april 2023 en op 1 april 2024. Het RIVM heeft in 2023 aan ruim 1300 rokers gevraagd…

Kwaliteit van medische verslaglegging in justitiële inrichtingen is op meerdere aspecten verbeterd

Tussen 2015 en 2022 is de kwaliteit van registratie van de huisartsenzorg binnen justitiële inrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) op meerdere aspecten verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Adequate dossiervoering in het EPD is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor gedetineerden omdat zij een…

‘Poep spoelde je niet door het toilet’

De gecombineerde uitvinding van riool, wc en waterleiding maakte het menselijk leven hygiënischer, gezonder en langer. Harry Lintsen, emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis, blikt terug. Aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw zit een kleine Harry Lintsen in de klas van zijn Maastrichtse lagere school. Persoonlijke hygiëne is nadrukkelijk onderdeel van het lespakket:…