Vijf vragen over jicht

Beantwoord door reumatoloog Sander van Leuven.Jicht is aan een stille maar gestage opmars bezig. In 2019 waren er wereldwijd meer dan 45 miljoen mensen met jicht, een verdubbeling in dertig jaar. De aantallen zullen nog verder toenemen door een ouder wordende bevolking en obesitas, twee risicofactoren voor de ziekte die vooral bij mannen voorkomt.

Epilepsie: Rijnstate-wetenschapper promoveert op onderzoek naar ‘de fase na de aanval’

Op vrijdag 16 februari promoveerde Julia Pottkämper, neurowetenschapper in Rijnstate, op haar proefschrift over de gevolgen van epileptische aanvallen. In haar onderzoek richtte Pottkämper zich op de fase na een epileptische aanval, ook wel de ‘postictale fase’ genoemd. Ze bestudeerde de klachten en symptomen die mensen in deze fase ervaren, en hoe deze symptomen mogelijk…

Kijk nu het webinar ‘Hoe houd je werken met de Wajong simpel’ terug

Op 7 februari organiseerde WieWatWajong het webinar ‘Hoe houd je werken met de Wajong simpel?’. Dit webinar was bedoeld voor Wajongers, ouders, partners en werkgevers. In het webinar kwamen aan de orde een motiverend verhaal van een werkende Wajonger, begrijpelijke uitleg over uitkeringen, toeslagen en eigen bijdragen. En er werden tips gegeven over werken, studeren,…