Kwaliteit verpleegkundige zorg is nog altijd hoog

De zorg staat wel meer onder druk2023 geven verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners de kwaliteit van zorg het rapportcijfer 7,2. De veiligheid van zorg krijgt een 7. Ondanks deze respectabele cijfers blijken zowel de kwaliteit als de veiligheid van zorg onder druk te staan.

CAK voert alle taken rechtmatig uit

Verbeteringen uitvoeringsorganisatie verlopen traag.Uitvoeringsorganisatie CAK vervult een cruciale rol voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en werkt aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het CAK in 2022 bijna alle wettelijke taken rechtmatig heeft uitgevoerd, maar dat het verbeteren van de uitvoeringsorganisatie nog traag verloopt.