Administratieve lasten huisarts blijven toenemen

Vier op de vijf huisartsen besteedt meer tijd aan administratie dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijk Huisartsen Vereniging onder haar leden. Een meerderheid van de huisartsen besteedt meer dan een dag per week aan administratieve verplichtingen. Eén hele dag die zij niet kunnen besteden aan patiëntenzorg.

Ondanks alle pogingen vanuit de overheid om de administratieve lasten te beperken geeft 85% van de ondervraagde huisartsen aan te veel tijd aan taken te besteden die niet met de directe patiëntenzorg te maken heeft.

Administratieve verplichting uit wet- en regelgeving het meest belastend
Vooral administratieve handelingen die voortkomen uit wetgeving worden als belastend ervaren. Zoals de verplichting tot het maken van een jaarverantwoording (84%), het instellen van een Raad van Toezicht (73%) of aanvragen van een toelatingsvergunning (78%). Bijna alle huisartsen in de peiling geven aan dat zij deze handelingen niet tot hun vak vinden behoren en betwijfelen nut en noodzaak van deze verplichtingen. Dat is anders bij administratieve handelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld praktijkvoering. Daarvan geeft 83% aan dat het tot het werk behoort.

Lees hier het volledige artikel.