Alternatieve behandelingen wijdverspreid onder autisten

Eén op de vier mensen met autisme volgen alternatieve behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek geleid door Kim Jonkman, promovendus van de Vrije Universiteit Amsterdam en coördinator bij het Nederlands Autisme Register. Volgens de onderzoekers moet er betere voorlichting komen over alternatieve behandelingen, onder andere om eventuele mentale schade te voorkomen.

Er worden veel behandelingen aangeboden voor autisme, die buiten de richtlijnen van de reguliere zorg voor autisme vallen. Veel van deze behandelingen zijn controversieel, mede vanwege hun onwetenschappelijke claims.

CEASE-therapie claimt bijvoorbeeld dat het autisme kan genezen door tegen haar vermeende oorzaak van vaccins te gaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf opdracht aan het Nederlands Autisme Register (NAR) om het gebruik van alternatieve behandelingen in kaart te brengen.

De onderzoekers wilden onderzoeken hoeveel mensen deze behandelingen gebruikten. Hiervoor werd een vragenlijst uitgestuurd naar ongeveer tweeduizend autistische volwassenen en ouders en voogden van mensen met autisme, die bij het NAR geregistreerd staan.

Lees hier het volledige artikel.