Beweegsensor houdt patiënten fit

Beweging voor, tijdens en na een ziekenhuisopname is een belangrijk onderdeel van een goed herstel voor de patiënt. Het UMC Utrecht maakt gebruik van een beweegsensor op de verpleegafdeling om beweging te stimuleren. De sensor maakt het beweeggedrag zichtbaar in het patiëntendossier en op het scherm op de verpleegafdeling.

Zowel voor de patiënt, als de verpleegkundige, fysiotherapeut en arts. Na een succesvolle proef gaan de overige verpleegafdelingen nu ook werken met de beweegsensor.

Beweeggedrag inzichtelijk
Bewegen helpt om complicaties te verminderen en een sneller herstel van de patiënt. Maar ondanks het belang van bewegen, liggen of zitten patiënten in het ziekenhuis gemiddeld zestig tot negentig procent van de dag stil, terwijl zij eigenlijk meer zouden kunnen bewegen. Om het bewegen tijdens ziekenhuisopname te stimuleren, maakt het UMC Utrecht nu gebruik van een beweegsensor. Deze maakt beweging mogelijk binnen de (on-) mogelijkheden van elke patiënt.

Charlotte Rommens is een van de implementatiecoaches en vertelt: “Patiënten dragen de beweegsensor om de enkel. Hiermee wordt het beweeggedrag zichtbaar voor zorgverleners in het elektronisch patiëntendossier en als de patiënt het wil op een scherm op de verpleegafdeling. Dit kan de patiënt stimuleren om in beweging te komen en te blijven. En hebben zij regie over hun eigen bewegen.”

Lees hier het volledige artikel.