Evaluatie ondersteuningsaanbod programma Gezonde School

Gezonde School helpt om een gezonde leefstijl op scholen in Nederland vanzelfsprekend te maken. De scholen kiezen zelf aan welk thema zij willen werken. Elk jaar kunnen zij daarvoor ook financiële en praktische begeleiding aanvragen . Dat kan voor de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Voeding’, ‘Welbevinden’ en ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’. Voor het basisonderwijs zijn ook de thema’s ‘Milieu en natuur’ en ‘Fysieke veiligheid’ beschikbaar.

Gezonde School is er voor alle scholen in Nederland in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Elk jaar kunnen 550 scholen deelnemen aan het ondersteuningsaanbod. Een school krijgt dan 10 uur advies en begeleiding van een Gezonde School-adviseur van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Daarnaast wordt de school geleerd om te werken aan een gezonde leefstijl op school en in de lessen. Ook is er aandacht voor gezondheid in het schoolbeleid en omgeving van de school. Scholen krijgen hiervoor 3.000,- euro.

Lees hier het volledige artikel.