Extra inzet nodig om wachttijden terug te dringen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Wij constateren in een tussenrapportage dat op sommige terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat op andere terreinen nog werk aan de winkel is. Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben.

Te weinig mensen weten dat hun zorgverzekeraar bij te lange wachttijden desgevraagd voor hun moet bemiddelen en hen naar een andere zorgaanbieder kan doorverwijzen die wel op tijd plek heeft. Er is ook te weinig inzicht in hoe lang de wachttijden zijn bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren en wat hiervan de oorzaak is.

Daarnaast zien we dat de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties om de wachttijden te verkorten nog beter kan. Het begin is gemaakt, maar er is intensieve samenwerking nodig.

We zullen ons blijven inzetten om de wachttijden korter te maken. Ook in 2018 voeren we daarom controles uit bij zorgverzekeraars, houden we meldacties voor patiënten en geven we ‘spiegelinformatie’ aan zorgverzekeraars om op die manier goede voorbeelden te delen.

Lees hier het volledige artikel.