Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak hand in hand

Gezondheidsproblemen en sociale problemen gaan vaak hand in hand en zie je in families in de verschillende generaties terugkomen. Dit laat het recente promotieonderzoek van Nienke Slagboom zien. Slagboom deed onderzoek naar gezondheidsongelijkheid in gezinnen in het Zuid-Hollandse Katwijk aan Zee.

De bevindingen uit het proefschrift bevestigen dat hardnekkige gezondheidsverschillen om een brede aanpak vragen waarin lokale overheden, beleidsmakers, welzijns- en gezondheidsorganisaties, professionals uit het medische en sociaal domein en mensen om wie het gaat met elkaar samenwerken.

Onze samenleving kent grote verschillen in gezondheid. Het blijkt moeilijk te zijn om deze gezondheidsverschillen te verkleinen. In wijken waar bewoners veel zorgen hebben over wonen, inkomen of werk bestaat een hoger risico op een slechte gezondheid. Deze opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen worden ook wel een ‘syndemie’ (syndemics) genoemd.

Opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen
Slagboom deed haar promotieonderzoek naar gezondheidsongelijkheid in gezinnen in Katwijk, een voormalig vissersdorp. Zij onderzocht de overdracht van generatie op generatie van gestapelde problemen aan de hand van deze syndemische theorie. Welke sociale mechanismen dragen bij aan kwetsbaarheid voor overdracht en welke helpen juist om te voorkomen dat klachten zich ontwikkelen?

Lees hier het volledige artikel.