Maagontsteking of gastritis: irritatie van het maagslijmvlies

Gastritis is ontsteking aan het maagslijmvlies, ten gevolge van een acute of langdurige, chronische irritatie van het slijmvlies. Het is een veelvoorkomende aandoening: meer dan de helft van alle mensen boven vijftig jaar zou gastritis hebben, maar niet altijd gaat dit gepaard met symptomen.

Gastritis kan plots beginnen (acute gastritis), maar is vaker het gevolg van jarenlange irritatie van het maagslijmvlies (chronische gastritis). Mensen met chronische gastritis hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van maagkanker.

Oorzaken
Acute gastritis
Een acute maagontsteking kan optreden als het maagslijmvlies plots beschadigd raakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

  • Het drinken of slikken van een sterk irriterende stof zoals een grote hoeveelheid alcohol (vooral sterke drank), grote hoeveelheden aspirine of non-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s), of heel pikant eten.
  • Inname van een bijtend product (bv. het drinken van een schoonmaakmiddel).
  • Blootstelling aan een hoge stralingsdosis, bijvoorbeeld tijdens radiotherapie.
  • Een voedselvergiftiging.
  • Na een ernstige ziekte, zoals bloedvergiftiging.
  • Uitgebreide brandwonden of verwondingen die gepaard gaan met hevige bloedingen.
  • Bij jonge kinderen is meestal een virus verantwoordelijk, zoals bv. het rotavirus. Meestal gaat het dan om een gastro-enteritis (in de volksmond beter bekend als buikgriep) waarbij ook de darmen ontstoken zijn. Dit komt ook bij volwassenen voor. Meestal gaat dit gepaard met koorts, krampen, diarree, enz.

Lees hier het volledige artikel.