Moeilijk voorspelbaar wie klachten houdt na ziekte van Lyme

Elk jaar stellen artsen bij zo’n 27.000 mensen de ziekte van Lyme vast. In de meeste gevallen hebben deze mensen na een antibioticumbehandeling geen last meer van klachten. Helaas houdt 25% van de behandelde mensen toch blijvende klachten, zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen of pijn.

In eBioMedicine laten onderzoekers zien dat zij geen overduidelijke biologische, genetische of klinische oorzaken konden vinden voor het aanhouden van deze klachten.

In de groep mensen die behandeld waren na een infectie met de lymebacterie blijken 1 op de 4 mensen last te hebben van klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen of pijn. Bij 1 op de 5 mensen zonder lymebesmetting komen deze gezondheidsklachten voor, wat dus minder vaak is dan bij mensen met lymeziekte.

Voorspellers van klachten
Onderzoekers van Radboudumc(Radboud University Medical Centre), Amsterdam UMC(Universitair Medisch Centrum) en het RIVM bekeken of in de periode rond de behandeling al voorspeld kan worden wie op lange termijn klachten houdt en wie niet. Overduidelijke biologische, genetische of klinische oorzaken konden de onderzoekers niet uit de resultaten halen. Wel zagen de onderzoekers een bepaalde immuunreactie tegen de lymebacterie iets vaker in het bloed van mensen die klachten hielden. Of deze reactie echt iets te maken heeft met langdurige klachten door lymeziekte moet nog verder onderzocht worden. Een hogere ervaren ernst van lymeziekte bij de start van de behandeling, was een voorspeller voor langdurige klachten na lymeziekte.

Lees hier het volledige artikel.