Oneigenlijk gebruik methylfenidaat

Studenten gebruiken regelmatig ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-medicijnen zonder recept om beter te kunnen studeren. Het vermoeden bestaat dat zij dit middel krijgen van anderen die er wel een recept voor hebben.

Rioolwateronderzoek van het RIVM onderbouwt dit. De medicijnen worden niet op grote schaal uit het buitenland gehaald of via internet gekocht.

Voor ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-medicijnen is een recept nodig van een arts. Bijna 1 op de 20 studenten heeft deze medicijnen wel eens zonder recept gebruikt. Dat bleek uit eerder vragenlijstonderzoek van het Trimbos-instituut, de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en het RIVM onder studenten. Het bekendste en meest gebruikte ADHD-medicijn is methylfenidaat, met merknamen als Ritalin en Concerta.

Gebruik zonder recept is illegaal en ongewenst, omdat de middelen ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Voorbeelden zijn misselijkheid, hartkloppingen, slapeloosheid en, minder vaak, angststoornissen en depressie. Artsen hebben geen zicht op bijwerkingen en de mogelijke oorzaak hiervan bij gebruikers zonder recept.

Lees hier het volledige artikel.