Hulp voor gemeenten bij regelen jeugdzorg

Het ministerie van Volksgezondheid gaat gemeenten de komende maanden intensiever begeleiden bij de overheveling van de jeugdzorg van het rijk en de provincies naar de gemeenten. Met nog negen maanden te gaan voordat de nieuwe Jeugdwet wordt ingevoerd, hebben veel gemeenten hun zaken nog altijd niet op orde.