Plan zelfredzaamheid dreigt regeldruk te vergroten

De kabinetsplannen om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten kunnen op gemeentelijk niveau veel extra regeldruk veroorzaken. Dat constateert het adviescollege toetsing regeldruk Actal in een advies over het Wetsvoorstel versterking eigen kracht.

Met de nieuwe wet wil staatssecretaris Van Rijn er voor zorgen dat burgers met een hulp -of zorgvraag niet alleen een beroep doen op de gemeente, maar ook op de eigen omgeving. Bij de beoordeling van de hulpvraag weegt de gemeente de inzetbaarheid van eigen netwerken mee.

Lees hier het volledige artikel.