Preventieonderzoek: een zaak van de lange adem

Draagt leefstijlverandering bij aan voorkómen dementie?
Leef gezond, en je verkleint de kans op een heleboel ziekten. Dát weten we inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek. Maar verlaagt het ook de kans op dementie?

Hoogleraar Neurologie Edo Richard: ‘Er zijn aanwijzingen, maar het bewijs is nog niet onomstotelijk geleverd.’

‘Preventie is een modewoord. Wij, hier in de academie, moeten zorgen voor wetenschappelijk bewijs.’ Edo Richard, neuroloog in het Radboudumc, valt meteen met de deur in huis. ‘Tuurlijk, van veel aandoeningen is wetenschappelijk aangetoond dat een ongezonde leefstijl het risico erop verhoogt. Denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten. Maar in de maatschappij leggen we soms verbanden die nog helemaal niet zijn aangetoond.’

Een goed voorbeeld hiervan is dementie, legt Richard uit. Er zijn namelijk veel aanwijzingen dat een ongezonde leefstijl het risico op dementie vergroot, maar het oorzakelijk verband is nog niet onomstotelijk vastgesteld. ‘We kunnen niet zeggen: als we die risicofactoren wegnemen, dan voorkomen we daarmee ook dementie. Want dat weten we simpelweg nog niet.’

Lees hier het volledige artikel.