Tien jaar Zorgverzekeringswet laat zwakke plekken zien

Tien jaar geleden werd de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Deze mijlpaal is een goed moment om de stand van zaken op te nemen: wat heeft de Zvw ons gebracht? Is het zorgstelsel beter af met de Zvw of schiet de Zvw tekort?

Een manier om de prestaties van de Zvw te beoordelen is te kijken naar de publieke belangen die de Zvw beoogt te borgen. Deze publieke belangen zijn het garanderen van toegankelijke zorg van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. De *WRR (*Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) onderscheidt naast publieke belangen waarvoor de overheid garant dient te staan ook maatschappelijke belangen. Maatschappelijke belangen zijn belangen waarvan de borging voor de samenleving als geheel gewenst is. Hierbij kunnen we denken aan keuzevrijheid, transparantie en legitimiteit.

Lees hier het volledige artikel.