Verlengde hormoontherapie bij borstkanker soms zinvol

Uit vervolgonderzoek in de DATA-studie blijkt dat verlengde hormoontherapie zinvol kan zijn bij aanwezigheid van specifieke kenmerken in de tumor van patiënten met hormoonreceptor-positieve borstkanker.

Eerdere resultaten toonden aan dat verlengde hormoontherapie slechts een beperkt positief effect had. Door het scherper typeren van de tumorcellen, kan verlenging wel toegevoegde waarde hebben bij goed geselecteerde patiënten. Met de resultaten uit het vervolgonderzoek kan een betere, gepersonaliseerde behandeling worden gegeven.

Bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve borstkanker wordt in de eerste twee tot drie jaar vaak het medicijn tamoxifen gegeven, gevolgd door een periode met aromataseremmers. De DATA-studie toonde enkele jaren geleden aan dat verlengde hormoontherapie voor de totale groep patiënten geen significant verschil in overleving of ziektevrije overleving opleverde (artikel The Lancet Oncology). Omdat hormoontherapie soms vervelende bijwerkingen kent zoals botontkalking, gewrichtspijn of stemmingswisselingen, is het belangrijk dat hormoontherapie alleen verlengd wordt als het een duidelijke winst in de kans op genezing oplevert.

Lees hier het volledige artikel.