Weglaten chemotherapie bij stadium 1 borstkanker – 4 miljoen voor groot internationaal onderzoek

KWF stelt 4,1 miljoen euro beschikbaar voor een groot internationaal onderzoek naar het weglaten van chemotherapie bij vrouwen met vroeg stadium triple negatieve borstkanker. Het Antoni van Leeuwenhoek leidt de OPTImaL-studie, die onderzoekt of chemotherapie veilig kan worden weggelaten bij vrouwen met veel afweercellen rondom de tumor. Dit wijst namelijk op een uitermate goede prognose.

Het onderzoek zal de komende acht jaar plaatsvinden in België, Duitsland, Ierland, Zweden, Italië en Nederland. De uitkomst kan leiden tot afschaffing van chemotherapie voor wereldwijd duizenden vrouwen.

Veel afweercellen voorspellen goede uitkomsten
Eerder onderzoek toonde aan dat vrouwen met veel ’tumor-infiltrerende lymfocyten’ (TIL’s) uitstekende vooruitzichten hebben. TIL’s zijn afweercellen die de tumor aanvallen. De 10-jaarsoverleving bij een hoog TIL-percentage was 96% zonder chemotherapie.

Chemotherapie kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals verminderde vruchtbaarheid en hartproblemen. Het weglaten ervan bij vrouwen met veel TIL’s kan hen veel leed besparen. De OPTImaL-studie onderzoekt of het veilig is om chemotherapie over te slaan en of dit de kwaliteit van leven verbetert.

Lees hier het volledige artikel.