Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg te bevorderen.

Gecontracteerde zorg is zorg waarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de kosten en kwaliteit. Door vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen wil VWS verzekerden met een naturapolis stimuleren om gebruik te maken van gecontracteerde zorg en zorgaanbieders aanmoedigen om contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. VWS is van plan deze verlaging in de eerste plaats toe te passen in de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Het kabinet ziet het contracteren van zorg als een belangrijk middel om zorg voor iedereen in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat wordt ook wel passende zorg genoemd. In afspraken tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar kan goed worden vastgelegd welke zorg passend is, en welke zorg dat juist niet is.

Lees hier het volledige artikel.