Zorginstituut: ‘Meer passende woonzorg vermindert druk op verpleeghuizen’

Lang niet elke oudere met een indicatie voor verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft zorg nodig in het verpleeghuis. De meest kwetsbare mensen die dat wel nodig hebben, moeten vaak te lang op een plek wachten.

In het advies ‘Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie’ schrijft Zorginstituut Nederland dat het belangrijk is een onderscheid aan te brengen tussen ouderen die verpleeghuiszorg het hardst nodig hebben en zij die (nog) uit kunnen met een beschutte woonvorm of zorg thuis.

Dit betekent wel dat er volgens het Zorginstituut onder meer geïnvesteerd moet worden in extra ondersteuningsmogelijkheden voor thuiswonende ouderen, zoals dagbesteding. En in alternatieve woonvormen, zoals beschut wonen met zorg en ondersteuning. Ook zal de regelgeving hierop moeten worden aangepast.

Lees hier het volledige artikel.