Embryo’s uit het lab

Mini-mens of klompje cellen?
Wetenschappers kunnen met menselijke cellen een model van een embryo maken om zo meer te leren over cruciale fases in de embryonale ontwikkeling. Wat zou je ervan vinden als wetenschappers met menselijke cellen een model van een embryo kunnen maken?

Om meer te leren over de ontwikkeling van bevruchte eicel tot foetus, om te achterhalen hoe genetische ziektes ontstaan, om bloed te leren maken, of om te bepalen waarom slechts 30 tot 60 procent van de bevruchte eicellen zich in de baarmoeder nestelt. Handig? Niet de bedoeling? Of zou je eerst meer willen weten voor je deze vraag beantwoordt?

De komende jaren volgen we op NEMO Kennislink verschillende wetenschappers die onderzoek doen aan dit soort embryo-modellen. Zij willen erachter komen hoe patiënten, wetenschappers, zorgverleners en andere burgers hierover denken. Welke status hebben ze, wat is het eigenlijk? Is het een klompje cellen of een mini-mens? Moeten we het wettelijk beschermen? Welke regels zouden moeten gelden voor dit soort onderzoek?

Lees hier het volledige artikel.