Het mes kan van tafel

Impact hebben in de levens van mensen én op de samenleving als geheel. Echt iets teweeg kunnen brengen. Dat is wat prof. dr. Klara Mosterd wil bereiken met haar onderzoek naar huidkanker en de klinische behandeling van patiënten. Als je bedenkt dat in Nederland 1 op de 5 mensen te maken krijgt met huidkanker is duidelijk dat zij met haar werk veel impact kan hebben.

Klara Mosterd is in 2022 benoemd tot hoogleraar in de oncodermatologie en bezet in Nederland de eerste leerstoel in dit vakgebied. Op 17 maart 2023 houdt zij haar inaugurele rede die de intrigerende titel heeft: Het mes kan van tafel. Die dag wordt ook een symposium georganiseerd.

Huidkanker is op dit moment de meest voorkomende kankerdiagnose in Nederland en het aantal gevallen neemt toe. Het doen van onderzoek naar de behandeling van huidkanker is dus voor veel mensen relevant. Dat het aantal diagnoses toeneemt, heeft deels te maken met de verouderde populatie: huidkanker is een ziekte die veel bij ouderen voorkomt. Daarnaast speelt ons gedrag een rol. Klara Mosterd: “Je moet bedenken dat huidkanker zo’n 30 tot 40 jaar ‘achterloopt’. De patiënten die we nu zien zijn veelal mensen die tientallen jaren geleden – veel meer dan de generatie voor hen – de zon zijn gaan opzoeken. We hebben nu echt te maken met een piek, een inhaaleffect van al die jaren slecht zongedrag.”

Lees hier het volledige artikel.