De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een Meldpunt Gehandicaptenzorg geopend.

Het meldpunt is bedoeld voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij kunnen telefonisch of via internet een signaal afgeven over de zorgverlening in de gehandicaptenzorg. Het meldpunt geeft ook informatie over patiëntenrechten en klachtrecht. De meldingen die binnenkomen worden gebruikt bij het toezicht op de instellingen. De inspectie behandelt geen klachten en bemiddelt niet in individuele…

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit

Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen. Onze missie is: reuma zo snel mogelijk de wereld uit. Reuma en artrose zijn ernstige, pijnlijke aandoeningen die dagelijks invloed hebben op het leven van 2,3 miljoen mensen met reuma en hun omgeving. Aandoeningen die nog niet te genezen…

Vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen 2010

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat u via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van uw lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen? Diverse zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar. Als lid van een patiëntenvereniging kun je…