A.s. 12 okt. lezing over de verschillen tussen artrose, artritis, jicht en de behandeling hiervan

De Reuma Patiënten Vereniging Arnhem zet zich in voor de belangen van reumapatiënten en verstrekt informatie over reuma. Haar werkgebied omvat de regio Arnhem. De Reuma Patiënten Vereniging Arnhem organiseert tal van beweegactiviteiten onder leiding
van erkende docentes en/of fysiotherapeuten. U kunt daarbij denken aan Tai Chi Tao groepen op verschillende locaties op verschillende dagen en tijden. Bechterew oefengroepen die trainen op donderdagavond in Siza ‘s Kooningsjagt. De Nordic Walking groep loopt elke donderdagmiddag op een locatie in de bossen rondom Arnhem.

Deelnemers aan de Revalidatie Plus Groepen in zwembad “De Koppel” en “Valkenhuizen” en die lid zijn van onze vereniging, krijgen korting op een 12 badenkaart. Deze korting kunt u tevens ontvangen bij deelname aan het recreatief zwemmen op vrijdagmorgen in “De Dumpel”
Voor al deze activiteiten kunt u zich bij de ledenadministratie aanmelden.

Op woensdag 12 oktober 2016 (WereldReumadag) organiseren wij in samenwerking met Rijnstate ziekenhuis Arnhem, een gratis informatieavond over de verschillen tussen Artrose en Artritis en de behandeling van Jicht.

De zaal gaat open om 19.00 uur en gelegenheid voor een bezoek aan de informatiestands
19.30:          Opening door Henriëtte Visser, voorzitter Reuma Patiënten Vereniging Arnhem  e.o.
19.30-20.10: Dr. C.M.A de Gendt, reumatoloog, spreekt over Artrose en Artritis en de  verschillende behandelingsmethoden.
20.10-20.30: pauze en gelegenheid om informatiestands te bezoeken
20.30-21.00: Dr. M. Janssen, reumatoloog, spreekt over Jicht en hoe men hiervoor in Rijnstate behandeld wordt.
21.30:          Sluiting door Henriëtte Visser

Tijdens de lezing kunnen er vragen worden gesteld. Er zijn informatiestands aanwezig van het Reumafonds, de reumaverpleegkundigen, de POM uit Nijmegen en de Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o.
De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55, Arnhem.
De avond is gratis net als de koffie en thee. De parkeerkosten zijn voor eigen rekening.
Aanmelden infoavond is verplicht, hier aanmelden a.u.b. Let op, alle vakjes dienen aangevinkt en/ of ingevuld te worden!